ภาพกิจกรรม
วันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนวัดอรัญญิการามจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือยุวกาชาด ร่วมกับกลุ่มเครือข่ายเมืองอุตรดิตถ์ ณ ค่ายลูกเสือเทศบาลวังกะพี้
วันที่ 6-7 กุมภาพันธ์  2563  โรงเรียนวัดอรัญญิการามจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือยุวกาชาด ร่วมกับกลุ่มเครือข่ายเมืองอุตรดิตถ์ ณ ค่ายลูกเสือเทศบาลวังกะพี้
โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 2563,11:01   อ่าน 52 ครั้ง