ภาพกิจกรรม
วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 คณะครูบุคลากรร่วมประชุมอบรมทางไกลการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด
วันที่ 7 พฤษภาคม 2563  คณะครูบุคลากรร่วมประชุมอบรมทางไกลการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด  และได้ทำข้อสอบประเมินการอบรม  ทุกคนได้รับเกียรติบัตรผ่านการอบรม
โพสเมื่อ : 16 พ.ค. 2563,21:10   อ่าน 8 ครั้ง