ภาพกิจกรรม
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 ศูนย์อนามัยที่ 2 และคณะ ได้ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนของโรงเรียนวัดอรัญญิการาม พร้อมให้ความรู้ในการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 2563,21:38   อ่าน 54 ครั้ง