ภาพกิจกรรม
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียน ร่วมถวายเทียนพรรษา ของโรงเรียนวัดอรัญญิการาม
ขอขอบคุณ.ภาพข่าวทีวีช่อง เนชั่น และช่อง9 ช่อง Work POINT ได้เผยแพร่กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียน ร่วมถวายเทียนพรรษา ของโรงเรียนวัดอรัญญิการาม เนื่องในวันอาสฬหบูชา และวันเข้าพรรษาปี 2563 ในช่วงสถานการณ์โรค โค วิท 2019
โพสเมื่อ : 25 ก.ค. 2563,22:55   อ่าน 83 ครั้ง