ภาพกิจกรรม
กิจกรรมจิตอาสาและทำบุญไหว้พระ. ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดอรัญญิการาม และรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
ภาคเช้ากิจกรรมจิตอาสาและทำบุญไหว้พระ. ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนวัดอรัญญิการาม และรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์จำนวน 11 คนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จำนวน 2 สัปดาห์
โพสเมื่อ : 25 ก.ค. 2563,22:57   อ่าน 91 ครั้ง