ภาพกิจกรรม
วันที่ 24 กรกฎาคม 2563... เวลา 8.30 น. โรงเรียนวัดอรัญญิการาม จ.อุตรดิตถ์ นำโดย นายอุดม รัตนสังข์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และนักเรียนทุกคนในโรงเรียน ทำพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลต่อหน้าพระบรมฉาย
วันที่ 24 กรกฎาคม 2563... เวลา 8.30 น.
โรงเรียนวัดอรัญญิการาม จ.อุตรดิตถ์ นำโดย นายอุดม รัตนสังข์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และนักเรียนทุกคนในโรงเรียน ทำพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม
โพสเมื่อ : 25 ก.ค. 2563,22:59   อ่าน 201 ครั้ง