ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 24 กันยายน 2563 ขอเชิญผู้ปกครองทุกระดับชั้นร่วมประชุม ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดอรัญญิการาม เว (อ่าน 10) 18 ก.ย. 63
วันที่ 21 กันยายน 2563 จัดงานเกษียณอายุ ณ ร้านเสี่ยวเอ้อ เวลา 18.00 น (อ่าน 9) 18 ก.ย. 63
วันที่ 2 กันยายน 2563 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนตันศึกษาดูงานโรงเรียนคุณธรรม (อ่าน 12) 18 ก.ย. 63
เมื่อวันที่ 9 กรกฏาคม 2563 โรงเรียนวัดอรัญญิการามได้จัดพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 68) 25 ก.ค. 63
ขอเชิญผุ้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้น รับชมvdoการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 50) 30 มิ.ย. 63
ประชาสัมพันธ์facebook โรงเรียนวัดอรัญญิการาม (อ่าน 49) 26 มิ.ย. 63
ผลการสอบNT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 126) 16 พ.ค. 63
ผลการสอบonet ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 129) 16 พ.ค. 63
ผลการสอบการอ่านนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (RT) ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 130) 16 พ.ค. 63
sarระดับปฐมวัย และขั้นพื้นฐาน ปี2562 (อ่าน 131) 16 พ.ค. 63
sarขั้นพื้นฐาน ปี 2561 (อ่าน 116) 16 พ.ค. 63
sarระดับปฐมวัย ปี2561 (อ่าน 125) 16 พ.ค. 63
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนวัดอรัญญิการามดำเนินการสอบประเมินการอ่านป.1 (RT) ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 93) 11 ก.พ. 63
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนวัดอรัญญิการามได้จัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรองและลูกเสือสามัญป. (อ่าน 79) 11 ก.พ. 63
วันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนวัดอรัญญิการามจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือยุวกาชาด ร่วมกับกลุ่มเคร (อ่าน 83) 11 ก.พ. 63
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 นักเรียนรับมอบแว่นตาที่สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (อ่าน 75) 11 ก.พ. 63
วันที่ 27 มกราคม 2563 ผู้นำยุวกาชาด นักเรียนยุวกาชาดโรงเรียนวัดอรัญญิการามระดับ1 และ2 ร่วมสวนสนามเ (อ่าน 77) 11 ก.พ. 63
วันที่ 23 มกราคม 2563 นักศึกษาเอกการประถมศึกษา ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์ ศึกษาดูงานโครงการรั้วโรงเรียน (อ่าน 74) 11 ก.พ. 63
วันที่ 20 มกราคม 2563 นักศึกษาเอกการประถมศึกษา ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์ ศึกษาดูงานโครงการรั้วโรงเรียน (อ่าน 76) 11 ก.พ. 63
วันที่ 16 มกราคม 2563 คณะครูร่วมงานวันครู ณ ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์ และร่วมแข่งขันกีฬาวันครู (อ่าน 71) 11 ก.พ. 63
วันที่ 11 มกราคม 2563 โรงเรียนวัดอรัญญิการามจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติปี 2563 (อ่าน 73) 11 ก.พ. 63
วันที่ 6 ธันวาคม 2562 โรงเรียนวัดอรัญญิการามจ่ัดกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห่ง เนืื่องในวันพ่อแห่งชา (อ่าน 83) 08 ธ.ค. 62
วันที่ 3-4 ธันวาคม 2562 โรงเรียนวัดอรัญญิการามร่วมแข่งขันกีฬาไอยราเกมส์ ปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนว (อ่าน 75) 08 ธ.ค. 62
วันที่ 29 พ.ย. 62 นักเรียนป.5-6 สอบนักธรรมโท และนักธรรมตรี ณ โรงเรียนวัดอรัญญิการาม (อ่าน 78) 08 ธ.ค. 62
วันที่ 29 พ.ย. 62 คณะครูได้ต้อนรับคณะครูจากโรงเรียนวัดท่าประดู่ สพป.สงขลา เขต 3 ศึกษาดูงานณ โรงเรีย (อ่าน 70) 08 ธ.ค. 62
วันที่ 27 พ.ย. 62 จัดกิจกรรมวิทยากรสอนอาชีพ ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 60) 08 ธ.ค. 62
วันที่ 25 พ.ย. 62 นำลูกเสือเข้าร่วมกิจกรรมวันธีรราช ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดอุตรดิตถ์ (อ่าน 68) 08 ธ.ค. 62
ผอ.อุดม รัตนสังข์ ต้อนรับคณะครูโรงเรียนบ้านปางวุ้น ที่เดินทางมาส่งครูสวรรค์ กองแก้ว ครูย้ายมาดำรง (อ่าน 105) 21 พ.ย. 62
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนวัดอรัญญิการามร่วมจัดนิทรรศการอย.น้อย ณ ศาลาประชาคม ต.ท่าเสา (อ่าน 79) 21 พ.ย. 62
วันที 20 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนวัดอรัญญิการามจัดกิจกรรมวิทยากรสอนอาชีพทำน้ำยาล้างจาน น้ำยาปรับผ้า (อ่าน 94) 21 พ.ย. 62
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 นักศึกษาคณะสาธารณสุข จัดกิจกรรมยิ้มสวยฟันใส ให้กับนักเรียนชั้นป.1-3 (อ่าน 80) 17 พ.ย. 62
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนวัดอรัญญิการาม จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีวันลอยกระทง (อ่าน 77) 17 พ.ย. 62
โรงเรียนวัดอรัญญิการามเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 (อ่าน 58) 17 พ.ย. 62
วันที่ 7 ตุลาคม 2562 โรงเรียนประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 70) 17 พ.ย. 62
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน (อ่าน 133) 30 ต.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูช่วยสอน (อ่าน 148) 28 ต.ค. 62
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูช่วยสอน (อ่าน 144) 15 ต.ค. 62
วันที่ 27 สิงหาคม 2562 โรงเรียนวัดอรัญญิการามได้มอบเงินทุนยากจนพิเศษให้กับผู้ปกครองจำนวน 10 ราย (อ่าน 156) 27 ส.ค. 62
วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2562 โรงเรียนวัดอรัญญิการามได้ร่วมจัดนิทรรศการบ้านวิทย์ประถม และกิจกรรมActive (อ่าน 149) 27 ส.ค. 62
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 นักเรียนชั้นป.4-6 ร่วมกิจกรรมเรียนรู้สู่โลกกว้างที่จังหวัดสุโขทัย (อ่าน 143) 27 ส.ค. 62