ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมประกวดมารยาทไทย ประเภทนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้นป.1-6 ของโรงเรียนวัดอรัญญิการา
กิจกรรมประกวดมารยาทไทย ประเภทนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้  ระดับชั้นป.1-6  ของโรงเรียนวัดอรัญญิการามได้รับรางวัลชนะเลิศ  ได้เป็นตัวแทนเข้าของเขตพื้นที่เข้าแข่งข้นระดับภาพที่จังหวัดกำแพงเพชร  ในวันที่  14  ธันวาคม  พ.ศ.2560  ตัวแทนนักเรียนที่ได้ไปแข่งขัน  คือ  เด็กหญิงนัธิตา  สีมา  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4  และเด็กชายวีระพงศ์  พัวะชมพล  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5  ครูผู้ฝึกสอน  คุณครูฉวีวรรณ  สิงห์สถิตย์
โพสเมื่อ : 30 พ.ย. 2560,11:59   อ่าน 423 ครั้ง