ข่าวประชาสัมพันธ์
นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมประกวดมรรยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนร
นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน  กิจกรรมประกวดมรรยาทงามอย่างไทย  ประเภทนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67  ที่แข่งที่จังหวัดกำแพงเพชร   ได้แก่  เด็กชายวีรพงศ์    พัวะจุมพล  ชั้นป.5  และเด็กหญิงนธิตา   สีมา  นักเรียนชั้นป.4  ครูผู้ฝึกสอน  คุณครูฉวีวรรณ  สิงห์สถิตย์
โพสเมื่อ : 18 ม.ค. 2561,09:43   อ่าน 156 ครั้ง