ข่าวประชาสัมพันธ์
ระหว่างวันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2561 คุณครูกชกร ใสแจ่ม เข้าร่วมอบรมการดูแลช่วยเหลือเด็กกลุ่มเสี่ยง (อ่าน 4) 20 ก.พ. 61
เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 คุณครูนิรัญญา เครือฟั่น เข้าร่วมประชุมการประเมินการอ่านนักเรียนชั (อ่าน 4) 20 ก.พ. 61
เมื่อวันที่ 19 ก.พ. 61 คุณครูนิพัทธา นาคมีได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามการใช้งานอินเทอร์เน็ (อ่าน 4) 20 ก.พ. 61
เมื่อวันที่ 19 กพ.61 คณะครูนำนักเรียนป.4-6 เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ร่วมกันชมรมรักในหลวงอุตรดิตถ์ (อ่าน 4) 20 ก.พ. 61
คณะครูโรงเรียนลับแลพิทยาคมแนะแนวการศึกษาต่อนักเรียนชั้นป.6 ณ โรงเรียนวัดอรัญญิการาม (อ่าน 5) 20 ก.พ. 61
ผอ.อุดม รัตนสังข์และคณะครูนำนักเรียนชั้นป.6 ศึกษาดูงานโรงงานผลิตน้ำดื่มบริษัทสตาร์ไอซ์ โครงการโรงเร (อ่าน 5) 20 ก.พ. 61
ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงธัญจิรา แสงเทียน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ได้รับถ้วยรางวัลในการแข (อ่าน 16) 30 ม.ค. 61
คณะครูสายชั้นป.6 สอนเสริมนักเรียนชั้นป.6 เตรียมพร้อมในการสอบระดับชาติ o-net โดยดำเนินการในช่วงเดือ (อ่าน 26) 23 ม.ค. 61
วันที่ 16 มกราคม คณะครูโรงเรียนวัดอรัญญิการามร่วมกิจกรรมวันครูปี2561 (อ่าน 20) 18 ม.ค. 61
วันที่ 13 มกราคม 2561 ผอ.อุดม รัตนสังข์ พร้อมคณะครูนำนักเรียนรับทุนการศึกษา ณ บ้านพักเด็กจังหวัดอ (อ่าน 20) 18 ม.ค. 61
วันที่ 12 มกราคม พ.ศ.2561 ท่านผอ.อุดม รัตนสังข์ พร้อมคณะครู บุคลากรจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติให้ก (อ่าน 19) 18 ม.ค. 61
เมื่อวันที่ 4-5 มกราคม พ.ศ.2561 เทศบาลตำบลท่าเสาร่วมกับโรงเรียนวัดอรัญญิการาม โรงเรียนวัดดอยท่ (อ่าน 22) 18 ม.ค. 61
เด็กหญิงอังคนา เถื่อนเอี่ยม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งที่ไต ได้รับความ (อ่าน 20) 18 ม.ค. 61
นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมประกวดมรรยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนร (อ่าน 20) 18 ม.ค. 61
คณะครูสายชั้นอนุบาลพานักเรียนอนุบาลเรียนรู้สู่โลกกว้าง ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 40) 30 พ.ย. 60
กิจกรรมประกวดมารยาทไทย ประเภทนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้นป.1-6 ของโรงเรียนวัดอรัญญิการา (อ่าน 38) 30 พ.ย. 60
โรงเรียนวัดอรัญญิการาม ขอเเสดงความยินดีกับ ด.ญ.อมรวรรณ เเก้วเปี้ย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ได้ร (อ่าน 96) 30 ก.ค. 60
SP บริษัททรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) ได้มาพบปะคณะครูโรงเรียนวัดอรัญญิการาม (อ่าน 150) 29 พ.ย. 59
ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร ร่วมใจทำความดีถวายในหลวง (อ่าน 150) 26 ต.ค. 59
ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร ร่วมพิธีถวายความอาลัยและถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุล (อ่าน 148) 26 ต.ค. 59
โรงเรียนวัดอรัญญิการามได้เป็นตัวแทนเขตพื้นที่ไปแข่งขันระดับภาค ในกิจกรรมเรียงร้อยถ้อยคำ ชั้นป.4-6 (อ่าน 207) 26 ก.ย. 59
โรงเรียนวัดอรัญญิการามจัดงานเกษียณมุฑิตาจิต คุณครูอัครสิทธิ์ เรืองศิรรักษ์ ในวันพฤหัสบดีที่ 22 กั (อ่าน 180) 26 ก.ย. 59
โรงเรียนวัดอรัญญิการามเป็นสถานที่แข่งขันกิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียน การศึกษาพิเศษ ปี 2559 ระดับเขตพื (อ่าน 171) 26 ก.ย. 59
ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ระดับกลุ่มเครือข่ายเมืองอุตรดิตถ์ ในวันที่ 6 กันยายน 2559 (อ่าน 202) 11 ก.ย. 59
นักเรียนโรงเรียนวัดอรัญญิการาม ได้เป็นตัวแทนกลุ่มเครือข่ายเมืองอุตรดิตถ์เข้าร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรม (อ่าน 232) 11 ก.ย. 59
กลุ่มเครือข่ายเมืองอุตรดิตถ์จัดแข่งขันกิจกรรมศิลปหัตถกรรมระดับกลุ่มในวันที่ 6 สิงหาคม 2559 ณ โรง (อ่าน 218) 19 ส.ค. 59
โรงเรียนวัดอรัญญิการามเปิดบ้านวิถีพุทธกัลยาณมิตร ปลอดสารเสพติด มีวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 2559 ใน (อ่าน 190) 19 ส.ค. 59
โรงเรียนวัดอรัญญิการามจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ วันที่ 10 สิงหาคม 2559 (อ่าน 194) 19 ส.ค. 59
เจ้าหน้าจากบริษัททรุู เข้ามาสำรวจการตำแหน่งการวางระบบอินเทอร์เน็ต (อ่าน 222) 02 ส.ค. 59
โรงเรียนวัดอรัญญฺการามเตรียมรับการประเมินโรงเรียนดีประจำตำบล ปี 2559 (อ่าน 218) 02 ส.ค. 59
ขอเชิญผุ้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้น ร่วมประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 15 ก (อ่าน 212) 14 ก.ค. 59
โรงเรียนวัดอรัญญิการามได้รับรางวัลดีเยี่ยม Best Practices 1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์ ของส (อ่าน 261) 11 ก.ค. 59
นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน ในการแข่งขัน Story telling ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 219) 11 ก.ค. 59
เชิญชมผลงานผลิตภัณฑ์งานสานเส้นพลาสติกของนักเรียนชั้นป.6 สั่งซื้อได้ทางE-mail (อ่าน 284) 29 มิ.ย. 59
กิจกรรมทางวิชาการวันสุนทรภู่ป.1-6 (อ่าน 233) 29 มิ.ย. 59
นักเรียนสานผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก กิจกรรม 1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1ผลิตภัณฑ์ (อ่าน 630) 27 มิ.ย. 59
รายงานประจำปีการศึกษา 2558[SAR2558] ระดับขั้นพื้นฐาน (อ่าน 239) 25 มิ.ย. 59
รายงานประจำปีการศึกษา 2558[SAR2558] ระดับปฐมวัย (อ่าน 241) 25 มิ.ย. 59
รายงานการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง (SWOT) ของโรงเรียนวัดอรัญญิการาม (อ่าน 1690) 24 มิ.ย. 59
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอรัญญิการามรับโล่โรงเรียนสถานศึกษาพอเพียง (อ่าน 262) 24 มิ.ย. 59