ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 6 ธันวาคม 2562 โรงเรียนวัดอรัญญิการามจ่ัดกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห่ง เนืื่องในวันพ่อแห่งชา (อ่าน 1) 08 ธ.ค. 62
วันที่ 3-4 ธันวาคม 2562 โรงเรียนวัดอรัญญิการามร่วมแข่งขันกีฬาไอยราเกมส์ ปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนว (อ่าน 1) 08 ธ.ค. 62
วันที่ 29 พ.ย. 62 นักเรียนป.5-6 สอบนักธรรมโท และนักธรรมตรี ณ โรงเรียนวัดอรัญญิการาม (อ่าน 1) 08 ธ.ค. 62
วันที่ 29 พ.ย. 62 คณะครูได้ต้อนรับคณะครูจากโรงเรียนวัดท่าประดู่ สพป.สงขลา เขต 3 ศึกษาดูงานณ โรงเรีย (อ่าน 1) 08 ธ.ค. 62
วันที่ 27 พ.ย. 62 จัดกิจกรรมวิทยากรสอนอาชีพ ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 1) 08 ธ.ค. 62
วันที่ 25 พ.ย. 62 นำลูกเสือเข้าร่วมกิจกรรมวันธีรราช ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดอุตรดิตถ์ (อ่าน 0) 08 ธ.ค. 62
ผอ.อุดม รัตนสังข์ ต้อนรับคณะครูโรงเรียนบ้านปางวุ้น ที่เดินทางมาส่งครูสวรรค์ กองแก้ว ครูย้ายมาดำรง (อ่าน 24) 21 พ.ย. 62
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนวัดอรัญญิการามร่วมจัดนิทรรศการอย.น้อย ณ ศาลาประชาคม ต.ท่าเสา (อ่าน 22) 21 พ.ย. 62
วันที 20 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนวัดอรัญญิการามจัดกิจกรรมวิทยากรสอนอาชีพทำน้ำยาล้างจาน น้ำยาปรับผ้า (อ่าน 21) 21 พ.ย. 62
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 นักศึกษาคณะสาธารณสุข จัดกิจกรรมยิ้มสวยฟันใส ให้กับนักเรียนชั้นป.1-3 (อ่าน 25) 17 พ.ย. 62
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนวัดอรัญญิการาม จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีวันลอยกระทง (อ่าน 26) 17 พ.ย. 62
โรงเรียนวัดอรัญญิการามเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 (อ่าน 26) 17 พ.ย. 62
วันที่ 7 ตุลาคม 2562 โรงเรียนประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 27) 17 พ.ย. 62
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน (อ่าน 53) 30 ต.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูช่วยสอน (อ่าน 61) 28 ต.ค. 62
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูช่วยสอน (อ่าน 67) 15 ต.ค. 62
วันที่ 27 สิงหาคม 2562 โรงเรียนวัดอรัญญิการามได้มอบเงินทุนยากจนพิเศษให้กับผู้ปกครองจำนวน 10 ราย (อ่าน 89) 27 ส.ค. 62
วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2562 โรงเรียนวัดอรัญญิการามได้ร่วมจัดนิทรรศการบ้านวิทย์ประถม และกิจกรรมActive (อ่าน 89) 27 ส.ค. 62
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 นักเรียนชั้นป.4-6 ร่วมกิจกรรมเรียนรู้สู่โลกกว้างที่จังหวัดสุโขทัย (อ่าน 88) 27 ส.ค. 62
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 นักเรียนชั้นป.1-3 ร่วมกิจกรรมเรียนรู้สู่โลกกว้างที่จังหวัดพิษณุโลก (อ่าน 83) 27 ส.ค. 62
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 โรงเรียนวัดอรัญญิการาม ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ (อ่าน 81) 27 ส.ค. 62
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 โรงเรียนวัดอรัญญิการามร่วมจัดนิทรรศการโรงเรียนคุณธรรม ณ สพป.อุตรดิตถ์ เ (อ่าน 89) 27 ส.ค. 62
วันที่ 5-6 สิงหาคม 2562 ลูกเสือสำรองจำนวน 12 คน และคณะครูได้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสำ (อ่าน 83) 27 ส.ค. 62
วันที่ 28 กรกฏาคม 2562 ยุวกาชาดและคณะครูยุวกาชาดโรงเรียนวัดอรัญญิการามร่วมกิจกรรมเดินสวนสนาม เนื่อ (อ่าน 81) 27 ส.ค. 62
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 โรงเรียนวัดอรัญญิการามได้จัดกิจกรรมค่ายภาษาไทย และค่ายคณิตศาสตร์ ณ โรงเร (อ่าน 89) 27 ส.ค. 62
วันที่ 11 มิถุนายน 2562 มีการจัดกิจกรรมแข่งขันกิจกรรมรักษ์ภาษาไทย ระดับเขตพื้นที่ ณ โรงเรียนวัดอ (อ่าน 125) 23 มิ.ย. 62
วันที่ 26 มิถุนายน 2562 โรงเรียนวัดอรัญญิการาม จัดงานวันสุนทรภู่ ณ หอประชุมโรงเรียนวัดอรัญญิการาม (อ่าน 103) 23 มิ.ย. 62
วันที่ 24 มิถุนายน 2562 โรงเรียนได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมTo Be Number One ที่อำเภอเมืองอุตรดิตถ (อ่าน 101) 23 มิ.ย. 62
วันที่ 13 มิถุนายน 2562 โรงเรียนได้จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 110) 23 มิ.ย. 62
วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก (อ่าน 96) 23 มิ.ย. 62
วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนวัดอรัญญิการามได้นำนักเรียนร่วมกิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบ (อ่าน 89) 22 มิ.ย. 62
วันที่ 29 มีนาคม 2562 โรงเรียนวัดอรัญญิการามจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 2 เพื่อรับผลการเร (อ่าน 209) 26 มี.ค. 62
วันที่ 22 มีนาคม 2562 กิจกรรมอำลาอรัญของนักเรียนชั้นอนุบาล2 และป.6 (อ่าน 166) 26 มี.ค. 62
โครงการsave world save money save my life ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 195) 26 มี.ค. 62
sarระดับปฐมวัย ปี2560 (อ่าน 287) 13 ส.ค. 61
sarขั้นพื้นฐาน ปี 2560 (อ่าน 270) 13 ส.ค. 61
วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2561 โรงเรียนวัดอรัญญิการาม จัดงานวันแม่แห่งชาติ มีผู้ปกครอง นักเรียน กรรมกา (อ่าน 280) 13 ส.ค. 61
วันที่ 12 มิถุนายน 2561 เจ้าหน้าที่จากสพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ตรวจสอบการจัดทำอาหารกลางวันใหันักเรียน (อ่าน 583) 12 มิ.ย. 61
วันที่ 23 มีนาคม 2561 ประธานกลุ่มเครือข่ายเมืองอุตรดิตถ์ขอเรียนเชิญคณะครูทุกคนในกลุ่มเมืองอุตรดิตถ (อ่าน 400) 21 มี.ค. 61
เมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2561 โรงเรียนวัดอรัญญิการามจัดงานอำลา-อรัญ ให้กับนักเรียนชั้นอนุบาล 2 แ (อ่าน 414) 21 มี.ค. 61