กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางกชกร ใสแจ่ม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางรัชนี สิงหนาท
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1