กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางนิพัทธา นาคมี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4

ว่าที่ร้อยตรีศิริพงศ์ เกตุทิม
ครูอัตราจ้าง